Call For a Free Consultation
(416) 498-9200

David Sklar & Associates Inc.

Mga Tagapangasiwa ng Pagkabangkarote na Naglilingkod sa Dako ng Greater Toronto Ontario


Makatutulong Kami

Sa David Sklar & Associates, matutulungan ka naming mapangasiwaan ang iyong pera – at ibigay sa iyo ang mga kaalaman na tutulong sa iyong umunlad patungo sa pinansyal na seguridad at mas magandang buhay.

Kung ikaw ay humaharap sa:

  • Mga Tawag sa Pangongolekta
  • Pangongolekta sa Suweldo
  • Nakaligtaang mga Bayad
  • Di Napagbigyan sa Pag-utang
  • Lumalalaking Utang sa Credit Card

o iba pang mga senyales sa peligrong-pinansyal, matutulungan ka naming ayusin ito at makapagpatuloy sa iyong buhay.

Matatas sa Tagalog, masayang iniaalok ni Cori Naron ang kaniyang mga serbisyo sa Tagalog at Ingles. Isang bihasa at matagumpay na Certified Insolvency Counsellor, binibigyan ni Cori ang kaniyang mga kliyente ng walang-katulad na serbisyo, at tinutulungan silang umusad tungo sa isang mas magandang buhay.


Ang iyong landas tungo sa pinansyal na pag-ahon ay nagsisimula sa isang libreng konsultasyon, kung saan ikaw ay bibigyan ni Cori ng isang propesyonal at tapat na pagtatasa ng iyong kasalukuyang kalagayang pinansyal. Matutulungan ka rin niyang tuklasin ang kung nasaan ka mismo sa aspeto ng iyong mga pagkakautang – at magsagawa ng isang makatotohanang plano upang muling makatayo.
Kung nais mong magtakda ng unang libreng konsultasyon kay Cori - tumawag sa 416-498-9200 o magpadala sa kaniya ng email sa Cori@davidsklar.com.


Nag-aalok kami ng:

  • Mga Serbisyo sa Pagpapanukala ng Mamimili
  • Mga Serbisyo sa Personal na Pagkabangkarote
  • Pagkabangkarote ng Korporasyon at Mga Serbisyo sa Paagpapanukala
  • Mga Serbisyo sa Pagpapayo ukol sa Pagkakautang

Makatutulong Kami

Kung tila walang solusyon ang iyong mga pagkakautang – makatutulong kami. Sa David Sklar & Associates, ang aming mga Sertipikadong Propesyonal ay may karanasan at kaalaman upang matulungan kang makaahon sa iyong pagkakautang at magpatuloy sa iyong buhay. Upang i-book ang iyong konsultasyon sa wikang Tagalog: tawagan si Cori ngayon sa 416-498-9200,o diretsong makipag-ugnay sa kaniya sa Cori@davidsklar.com upang i-book ang iyong Libreng Konsultasyon.


.

David Sklar & Associates – Tagapangasiwa ng Pagkabangkarote – Dako Greater Toronto

Kompidensyal at Libreng Unang Konsultasyon sa Tagalog

Tawagan si Cori sa 416-498-9200

o diretsong makipag-ugnay kay Cori sa Cori@davidsklar.com


PAGTATATUWA: Ang impormasyong nilalaman ng website na ito ay para sa pangkalahatang kaalaman ukol sa tinatalakay lamang at hindi naglalayong tumugon sa mga sitwasyon ng kahit anong kaso o lumikha ng isang propesyonal na kaugnayan. Ang lahat ng impormasyon sa web site na ito ay inihaharap "nang ganito lamang" nang walang garantiya ng pagkakaganap, katiyakan, o di magandang kahahantungan ng paggamit sa mga impormasyong ito. Bago magsagawa ng anumang desisyon o magsagawa ng anumang hakbang dahil sa mga impormasyong nakasaad dito, mangyaring komunsulta muna sa isang kwalipikado at propesyonal na tagapayo. Kung ikaw ay umasa sa impormasyong nilalaman ng web site na ito, ginagawa mo ito batay sa iyong pansariling desisyon at pakikipagsapalaran. Ang paggamit sa web site na ito ay alinsunod sa mga tuntuniin at kondisyong makikitarito.


David Sklar & Associates Inc - Tagapangasiwa ng Pagkabangkarote sa Greater Toronto Ontario
Pagpapanukala ng Mamimili ~ Pagsasama-sama sa Utang ~ Pangangasiwa ng Utang ~ Pagkabangkarote